Ge ditt barn styrkan att säga stopp,ge ditt barn modet att tala, ge ditt barn kärleken och tron på sig själv.

Om man lever i en destruktiv relation, ser man tecken på att den andre föräldern som visar tendens till ett våldsamt beteende, hårdhänthet kanske har den andre föräldern problem med sitt humör, får kraftiga utbrott, kastar möbler eller psykiskt misshandlar dig, då påverkas också barnen, kraftigt tro det eller ej men barnen känner av energin hemma, i det hemmet där de ska vara trygga, fyllt med kärlek.

Ge barnen orden, det är aldrig ok att skrika fula ord till varandra, en förälder får aldrig slåss på varken vuxna eller barn precis som barn,barn får ju inte heller slåss.

Jag vet att det är svårt att lämna en relation oavsett men jag vet att det också känns annorlunda när man vald att skaffa barn tillsammans, viljan att dela hela livet med den föräldern är stark, man vill tro att det ska bli bättre och att det bara är en period, hoppet är väl det sista som lämnar kroppen. Jag gissar på att du även har tappat dig själv som då inte ger dig din rättvisa styrka att orka, det kommer att kännas hemskt otäckt och otroligt ångestfyllt att tänka tanken att man ska lämna relationen för du älskar denna person väldigt mycket, du kanske inte heller tror att allt kommer att bli bättre, eller finns det en rädsla att barnen ska vara kvar i det.

Någon sa till mig i något av mina förhållanden att Kristin du är aldrig glad, du gråter jämnt finn nu din styrka du har i dig, för jag vet att den finns där. Det vill jag säga till dig med vi är såååå otroligt starka och orkar, en fantastisk egenskap människan har.

Det är förmodligen en process att våga lämna en relation där det finns våld i, man tänker tanken på många olika sätt, sen så tänker man kanske att nä det blir bättre och så kommer det igen ett bakslag och så fortsätter det så. Jag sa till en vän som berättade att hon har ett destruktivt förhållande att:

SKRIV UPP I DIN ALMANACKA DINA DAGAR DU ÄR GLAD OCH DE DAGAR DU ÄR LEDSEN, har du många ledsna gubbar är det inte värt det i längden alla påverkas framförallt du och framförallt BARNEN!

vill du att dina barn ska växa upp med att den andre är elak mot dig, vill du att dina barn ska växa upp med en mamma eller pappa som hela tiden får hemska ord til sig, blir slagen? vad gör det med barnen?

Att är det så svårt att tänka på sig själv i den stunden så kan man tänka på sina barn, ska barnen växa upp i ett otryggt hem? ska barnen se mamma gråta hela tiden, det gör någon med våra barn

Det finns hjälp att få: du kan ringa kyrkan, prata med en präst dem är fantatiska, där kan du hitta styrkan igen, du kan ringa till socialtjänsten, de är lyhörda när man är utsatt för våld i hemmet. det finns fantastiska eldsjälar där ute som kvinnojourer, där kan du vara anonym, du kan prata med dem i telefon flera dagar i veckan om det krisar, du kan åka dit och träffa dem med, de är fantastiska. Polisen kan man ringa om det är kaos, jag förstår att det är känsligt att ringa polis när det är barnens förälder det handlar om man vill skydda familjen och vill gott men ingen kommer tacka dig sen, tro mig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Prata med en vän,kollega våga säga det högt!

Du ska aldrig skämmas, skämmas över att du är utsatt för våld, våld kan ske i ord,sexuellt,slag,hot. DU SKA ALDRIG SKÄMMAS ÖVER ATT DIN PARTNER GÖR DIG ILLA, DU SKA STÅ RAKRYGGAD OCH BERÄTTA FÖR DU ÄR VÄRD MER ÄN SÅ HÄR!!

En kvinna beskrev för ett barn hur vet man att man är utsatt för våld, barnet kunde inte svar på det och då sa hon: det är när någon bråkar med dig fast du inte vill, och så fortsätter den att bråka med dig, när det är en person som fortsätter fast du inte vill. kan det vara en bra beskrivning?

stå upp för dig själv och dina barn, visa att det är aldrig ok att bli dåligt behandlad. Ett barn ska ha rätten till en barndom utan våld och utan otrygghet.

#Stoppavåldet #ståuppfördigochdinabarn #vågaprata