How are those who are not believed? How are those who are the victims of the truth, do we have the wrong people in the most important positions? or is it society that damaged?

Varför är det ingen som lyssna på barnen? Varför tror ingen på kvinnorna som vänt ut och in på sig själva? kvinnor gråter, de har sagt ifrån och berättar sanningen utan lögner, hon som tröstar sina barn, berättar för sina barn att både mamma och pappa älskar dig, pappa älskar dig medans pappa precis klippt bort hennes ansikten på fotografier, han som nyss ber sitt egna barn ljuga , han som valt att förnedra och ge sig på sina barn? Kvinnan som står med sanningen utanpå, kvinnan som gör allt och mycket mer men varför blir hon dömd,smutskastad och framförallt nekad till känslor. Varför väljer samhället att vända ryggen till kvinnorna som ber om hjälp?

Vad är vi för människor? får vi räknas som medmänniskor när vår empati och ödmjukhet försvinner?

Får vi räknas som medmänniskor när vi väljer att inte se barnen som uttrycker rädslor och skräck?

Får vi räknas som medmänniskor när vi väljer att blunda för våld i nära relation?

Döms kvinnor och män med lika villkor?

Brister samhället så mycket att barn ska få växa upp med allvarligt sjuka föräldrar?

Har samhället för lite kunskap om psykisk ohälsa ?

Det finns barn där ute som målar upp för samhället vad de går igenom, de ropar på hjälp men de vuxna håller för sina munnar,de håller för sina ögon och väljer att inte lyssna, hur kan ni vuxna människor sova om nätterna, är vi så avtrubbade samhället? Varför är det idag så många kvinnor och barn på flykt, varför finns det så många kvinnor där ute som står utan sina barn när de valt att skydda sina barn från våld. Är det för många där ute som utnyttjat systemet och förstört för dem som verkligen behöver hjälp eller har vi en annan syn på våld mot barn när det är barnets förälder som utför våldet?

Jag skulle vilja ha svar, svar från många där ute som väljer att inte se, jag skulle vilja ha ingående svar varför våra rutiner brister i Sverige idag, vem är det som väljer att inte förnya våra lagar? lagar som ska hjälpa barn som utsätts för våld!

Ett barn ska ha rätten att få växa upp utan våld i sitt egna hem, kvinnor där ute ska ha rätten att få vara en mamma utan den tunga ryggsäcken, en kvinna ska få ha rätten att bara vara en mamma , hon ska ha rätten att lämna barnen i skolan utan att känna sig dömd, utan att känna skam, inte ens en gång vid lämningen i skolan ska kvinnan ens känna sig mindre värd än andra mammor, för det våld gör i nära relation det är att ta bort kvinnans värde,kvinnans tro på sig själv, skam och rädslan att bli granskad.

INGEN KVINNA SKA NÅGONSIN BEHÖVA KÄNNA SIG MINDRE VÄRD

#sägstoppmotvåldinärarelation #detärdagsattprata #lyssnapåosskvinnorochbarn

Det är kvinnor som hör av sig om sina berättelser till mig och jag är gärna er röst jag kommer att fortsätta kämpa för vi behöver ett samhälle som bygger på mer kärlek!