Jag vill skrika, jag vill skrika till hela världen: Varför skyddar ingen barnen som utsätts för våld?

Hur agerar skolan när barnen gråter på dagarna, inte leker med sina kompisar och går igenom dagen med rädsla och ångest, rädsla för att bli hämtade av sin egna pappa?

Vad har skolan för rutiner kring detta? vem är det som sätter rutiner för dessa barn?

Hur agerar socialen när det smattrar in anmälningar från dagis/skolan och de samlas på hög? vem är det som sätter rutiner för dessa barn?

Hur agerar domstolen när det finns kg vis med papper som berättar från barnens perspektiv att våld förekommer hemma?  Vem är det som sätter rutiner för dessa barn?

Hur känns det som polis att intervjua hundratalsbarn som utsätts för våld men som inte kan säga när, var och hur?  Hur känns det för den polisen att ringa mamman och säga att vi har lagt ner ärendet för vi har inte tillräcklig med bevisning? Hur mår du polis, är det inte frustrerande att rutinerna inte håller för barnen?

Hur mår du fröken när den lilla flickan eller pojken berättar vad som händer hemma bakom stängda dörrar?

Hur mår socialtjänstemännen som väljer att i många fall blunda för barnen som vågar att berätta ? Eftersom att barnens  rädsla har tagit över deras liv och de inte orkar längre hur mår du att ta emot barnens ord?

Hur känns det som läkare/psykolog  att sitta och skriva orosanmälningar till socialtjänsten när du vet att många inte får rätt hjälp? För jag vet omvårdnadspersonal som faktiskt vet att det inte fungerar? Hur känns det att se kvinnorna i ögonen som berättar att hon varit med om våldtäckter, misshandel, psykiskmisshandel och sett sina barns pappa ge sig på barnen, hur känns det läkare att ta emot dom orden?

Vad krävs det för att skydda dessa barn?????????

Vad gör du som politiker i denna fråga? hur känner du dig när du väljer att inte förändra lagarna som inte fungerar? Hur känner du när du inte agerar? För just du kanske inte är drabbad men det finns tusentalskvinnor och barn där ute som faktiskt är utsatta, är inte de ditt jobb? det du ska få betalt för?

Jag vill skrika för mina egna känslor för det jag redan har fått bära på i många år utan att någon väljer att se, jag vill skrika på dig som inte lyssnar, jag vill skrika på dig som säger att vi behöver vara neutrala?

Neutrala? neutrala? är ni inte då medbrottslingar jo samhällets medbrottslingar. Eller kära Sverige har jag fel?

Tänk om alla kunde bidra som medmänniskor, då hade jag inte behövt skrika!!!!

JAG VÄLJER ATT SKRIKA FÖR ALLA BARN SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD I HEMMET! LYSSNA PÅ BARNEN!!!!